تجزیه و تحلیل آماری

درباره ما

اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

فائزه حجتی

 

نام: فائزه حجتی
مدرک تحصیلی: لیسانس ریاضی و فوق لیسانس مدیریت آموزشی
مهارت: تسلط بر نرم‌افزارهای SPSS، Amos، LISREL و Smart-PLS

سوابق شغلی:
تدریس دروس ریاضی، آمار، فلسفه تعلیم و تربیت، فنون تدریس، روان‌سنجی
برگزاری کارگاه آموزشی کار با نرم افزار LISREL. دانشگاه علوم پزشکی ساوه
برگزاری دوره آموزشی کار با نرم افزار SPSS. جهاد دانشگاهی مرکز ساوه

سوابق مربوط به تجزیه و تحلیل آماری:
تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS
تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS، Amos، LISREL و Smart-PLS
تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه های دکتری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS، Amos، LISREL و Smart-PLS
تجزیه و تحلیل شمار بسیاری از پروژه‌های دانشجویی و مقالات

سوابق پژوهشی:

کتاب: روش های تحلیل میانجی و تعدیل آماری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه – ۱۳۹۹
کتاب: کاربرد آمار استنباطی پیشرفته در علوم رفتاری. انتشارات آوای نور – ۱۳۹۴
کتاب: سوالهای آمار و روش تحقیق با پاسخ تشریحی (آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی). انتشارات رشد – ۱۳۹۴
کتاب: سوالهای آمار و روش تحقیق با پاسخ تشریحی (آزمون دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی). انتشارات رشد – ۱۳۹۴
کتاب: یادگیری تیمی: تلفیق مفاهیم، تئوری‌ها و مدلهای یادگیری در محیطهای آموزشی و محل کار. انتشارات روانشناسی و هنر – ۱۳۹۲
مقاله علمی- پژوهشی: ارزیابی فرایند یادگیری گروهی در دانشجویان براساس مدل نَپ. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی- پائیز ۱۳۹۰
مقاله علمی- پژوهشی: بررسی نقش تعدیل کننده پشتیبانی زمینه در تاثیر تأمل بر اثربخشی تیم‌های یادگیرنده در دانشجویان پرستاری. مجله آموزش پرستاری –  فروردین – اردیبهشت ۱۳۹۵
مقاله مروری: بنیان‌های نظری یادگیری مبتنی بر تیم: شباهت‌ها و تفاوت‌ها. اولین سمینار  سراسری یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی– دانشگاه علوم پزشکی تهران – ۱۳۹۲

روش های تحلیل میانجی و تعدیل آماری

میانجی و تعدیل آماری

یادگیری تیمی

یادگیری تیمی

کتاب کاربرد امار استنباطی پیشرفته در علوم رفتاری

کتاب کاربرد امار استنباطی پیشرفته در علوم رفتاری

فائزه حجتی نرم‌افزار SPSS Amos LISREL Smart-PLS تدریس دروس ریاضی آمار فلسفه تعلیم تربیت فنون تدریس روان‌سنجی مولف کتاب مقاله علمی پژوهشی

آزمون دکتری روانشناسی تربیتی

آزمون دکتری روانشناسی تربیتی

آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *