Loading Assets...

وب سایت تجزیه و تحلیل آماری

این وب سایت با هدف ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی در زمینه آمار و کمک به محققان و دانشجویان در رابطه با تجزیه و تحلیل پایان نامه ها ، مقالات و پروژه های تحقیقاتی در سراسر ایران طراحی شده است

خدمات

خلاصه ای از خدمات ما

خدمات آماری این وب سایت شامل مطالب مربوط به مقالات، فصل سوم و چهارم پایان نامه در کمترین زمان ارائه خواهد شد:

- تعیین حجم نمونه
- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
- آزمون نرمالیتی داده ها
- آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک
- محاسبه پایایی پرسش نامه
- تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و تعیین روایی پرسش نامه
- مدل یابی معادله ساختاری از طریق نرم‌افزارهای LISREL، AMOS و Smart-PLS
- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت درج در فصل سوم پایان نامه
- تنظیم گزارش نتایج همراه با رسم جداول و نمودار های مورد نیاز و تفسیر کامل یافته ها
- ارائه توضیحات و پشتیبانی نتایج و همراهی با دانشجو و رفع مشکلات تا روز دفاع

خدمات آماری
خدمات آموزشی

در این وب سایت مطالب آموزشی متعددی در رابطه با موضوعات مختلف از جمله جامعه و نمونه ، نمونه گیری ، روش های مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات و .... در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده شده است تا به پژوهش گرانی که به علت عدم اطلاع کافی از روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات دچار سردرگمی شده اند خدمات ارزنده ای ارائه نماید.

در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص انتخاب روش تحقیق ، روش آماری متاسب و یا فرضیه های خود دارید می توانید به صورت رایگان از خدمات مشاوره ما بهره مند شوید

مشاوره

تعیین حجم نمونه

یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران است .
با استفاده از این برنامه می‌توانید براحتی حجم نمونه مورد نظر خود را براساس فرمول کوکران محاسبه کنید
محاسبه انلاین حجم نمونه ...

مطالب آموزشی

آخرین مطالب سایت

روایی همگرا و روایی گرا

روایی همگرا و روایی گرا به منظور درک بهتر روایی همگرا و روایی واگرا به مثال‌های ساده زیر نگاهی می‌اندازیم.   روایی همگرا (Convergent Validity) در روایی همگرا باید نشان دهیم شاخص‌هایی که باید با یکدیگر رابطه داشته باشند، در واقعیت با هم رابطه دارند. فرض کنید پرسشنامه‌ای برای اندازه گیری سازه عزت نفس طراحی […]

روايي ابزار اندازه‌گیری (Validity)

روایی ابزار اندازه‌گیری (Validity) بدین معناست که آیا روش یا ابزاری که برای اندازه‌گیری یک سازه ساخته شده است می‌تواند خصیصه مورد نظر را درست اندازه گیری کند. بنابراین روایی میزان انطباق تعریف مفهومی یک متغیر یا سازه با تعریف عملیاتی آن است. روایی ابزار اندازه‌گیری اهمیت بسیاری در نتایج پژوهش دارد. به طوریکه اندازه گیری‌های نامناسب می‌تواند تاثیر منفی در نتایج پژوهش داشته باشد و پژوهش علمی را بی ارزش سازد. زیرا ممكن است ابزار بکار رفته خصيصه ديگری را اندازه گيري کرده باشد که مدنظر این تحقیق نیست.

پايايي ابزار اندازه گيري (Reliability)

پايايي ابزار اندازه گيري یا قابليت اعتماد (Reliability) با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي‌دهد.

تعدیل “moderation”

یک متغیر کیفی (به عنوان مثال، جنس، نژاد، طبقه) یا یک متغیر کمی (مانند سطح پاداش) است که جهت و یا شدت رابطه بین یک متغیر پیش‌بین و یک متغیر ملاک را تحت تأثیر قرار می دهد

میانجی “mediation”

میانجی “mediation”   مدل میانجی چگونگی یا چرایی رابطه دو متغیر را توصیف می‌کند. در این مدل فرض بر این است که متغیر میانجی به عنوان رابط بین متغیر مستقل یا پیش‌بین و متغیر وابسته یا ملاک قرار می‌گیرد و رابطه متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با ورود متغیر میانجی به مدل، اثر […]

جامعه آماری و نمونه آماری

پژوهشگران معمولاً کار خود را با توصیف اطلاعات شروع نموده و سعی می‌کنند آن‌چه را از بررسی گروه نمونه به دست آورده‌اند، به گروه‌های مشابه بزرگ‌تر یا جامعه آماری تعمیم دهند.