تجزیه و تحلیل آماری

آمار استنباطی پیشرفته در علوم رفتاری

اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

کتاب کاربرد آمار استنباطی پیشرفته در علوم رفتاری همراه با CD آموزش نرم افزار SPSS‬‏.

مولفان: امیرحسین محمدداودی و فائزه حجتی.

انتشارات: آوای نور. تهران. چاپ اول ۱۳۹۳

آمار استنباطی پیشرفته در علوم رفتاری

 

با پیشرفت علوم و گسترش تکنولوژی اهمیت استفاده از روش‌های آماری به کمک نرم‌افزار در علوم مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه ضرورت توجه به مباحث آمار در توسعه هر کشور و بخش‌های مختلف آن به اندازه‌ای است که مفاهیم اساسی آمار در برنامه ریزی درسی اکثر رشته های مختلف دانشگاهی جایگاهی اساسی دارد.

در نگارش این کتاب کوشش شده است، ضمن حفظ اصالت علمی موضوع، مطالب، به زبان ساده و قابل فهم بیان گردد. طرح کلی کتاب که مشتمل بر ۷ فصل است:
فصل اول : مقدمات
فصل دوم: آمار استنباطی
فصل سوم: آزمون‌های پارامتریک برای فرضیه‌های رابطه‌ای
فصل چهارم: آزمون‌های ناپارامتریک برای فرضیه‌های رابطه‌ای
فصل پنجم: آزمون‌های پارامتریک برای فرضیه‌های تفاوتی (مقایسه‌ای)
فصل ششم: آزمون‌های ناپارامتریک برای فرضیه‌های تفاوتی (مقایسه‌ای)

در هر یک از مباحث ابتدا مطلب مورد نظر تعریف و تشریح شده است. سپس فرمول محاسبه آن ارائه و سرانجام برای روشن‌تر شدن مباحث با یک مثال طرز محاسبه و کاربرد فرمول بیان شده است. در آخر هر فصل پرسش‌هایی درباره مطالب آن فصل به صورت تستی و تشریحی آورده شده است. لازم به ذکر است که در تهیه و تنظیم تست‌ها ملاک مورد نظر آزمون‌های معتبر دانشگاه های دولتی و آزاد در سال‌های گذشته بوده که این امر برای آمادگی دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بسیار مفید است.

برای استفاده بهتر از مطالب این کتاب، CD آموزشی نرم‌افزار SPSS نیز ضمیمه گشته و تلاش شده به زبانی شیوا و روان اجرای آزمون‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک را آموزش دهد. فصل هفتم کتاب به مبحث مدل‌یابی معادله ساختاری (SEM) اختصاص یافته است. در این فصل تلاش شده تا به صورتی کاربردی و روان مفاهیم، اصطلاحات، مفروضه‌ها، منطق استفاده و بررسی نتایج حاصل از این روش تشریح گردد.