تجزیه و تحلیل آماری

روش های تحلیل میانجی و تعدیل آماری

خرداد ۳۰, ۱۳۹۹

کتاب روش های تحلیل میانجی و تعدیل آماری

Doing Statistical Mediation and Moderation

 

نویسنده:

PAUL E.JOSE

ترجمه:

دکتر امیرحسین محمدداوودی و فائزه حجتی

روش های تحلیل میانجی و تعدیل آماری

 

میانجی و تعدیل مفاهیمی هستند که ابتدا در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری دیده شده‌‌اند. سپس، محققان حوزه کسب و کار و آمزش نیز در فرضیه های تحقیقاتی خود از این مفاهیم استفاده کرده‌اند. با توجه به گسترش استفاده از این مفاهیم، این کتاب تلاش می کند تا با بیانی ساده و خودمانی و به صورت فعال، یادگیری آنها را برای خوانندگان به یک تجربه لذت بخش تبدیل نماید. در این کتاب ابتدا مفاهیم میانجی و تعدیل به تفصیل معرفی و تعریف شده، سپس رویه آماری و نحوه تفسیر نتایج توضیح داده می‌شوند.

کتاب روش های تحلیل میانجی و تعدیل آماری مشتمل بر ۷ فصل است:

فصل اول: جهت‌گیری کلی

فصل دوم: نگاهی به پیش زمینه تاریخی

فصل سوم: میانجی پایه

فصل چهارم: موضوعات و جنبه‌های خاص میانجی

فصل پنجم: تعديل پايه

فصل ششم: موضوعات و جنبه‌های خاص تعدیل

فصل هفتم: تعدیل میانجی شده و میانجی تعدیل یافته