تجزیه و تحلیل آماری

آشنایی با نرم افزارها Amos smartpls2 lisrel spss

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

نرم‌افزار SPSS

نرم‌افزار SPSS یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های کاربردی در زمینه تجزیه و تحلیل آماری است که قابلیت انجام آمار توصیفی شامل محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، چولگی و کشیدگی و … و همچنین رسم نمودارهای گوناگون را دارا می‌باشد.

ادامه مطلب

نرم افزار lisrel

نرم افزار LISREL یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل‌ های معادله ساختاری طراحی شده است . می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل مسیر، مدل‌ یابی چند سطحی و … استفاده کرد.

ادامه مطلب

نرم‌افزار Smart-PLS

نرم‌افزار Smart-PLS نرم افزاری کاربردی برای طراحی مدل‌های معادلات ساختاری (SEM) در یک محیط کاربری گرافیکی است. خروجی نرم‌افزار را می توان در قالب صفحات وب، اکسل و لاتکس مشاهده نمود. لازم به ذکر است که Smart-PLS نیز همانند لیزرل و آموس قابلیت پردازش داده‌های خام را دارد.

ادامه مطلب

نرم افزار Amos

نرم افزار Amos یک نرم‌افزار آماری برای مدل‌یابی معادلات ساختاری است. این نرم‌افزار برای کاربرد ساده طراحی شده است و یک برنامه دیداری یا ترسیمی می‌باشد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانیم مدل‌ها را به صورت گرافیکی و با استفاده از ابزارهای ترسیم تعریف و رسم کنیم

ادامه مطلب